Ettevõtte identiteet ehk Meie uus algus.

Tänapäeva ettevõtetel on oluline pidevalt areneda ja kohanduda muutuvatele turgudele ning klientide vajadustele. Üks oluline osa sellest protsessist on ettevõtte enesetaju ehk identiteedi ja brändi uuendamine vastavalt muutuvatele nõudmistele. Meie ettevõtte uus identiteet peegeldab meie missiooni ja väärtusi ning on väljendus meie kohandumisest tänapäeva väljakutsetega. Meie uus identiteet peegeldab meie ettevõtte missiooni ja väärtusi. Oleme […]

Ettevõtte identiteet ehk Meie uus algus. Read More »